แจ้งปิดปรับปรุงชุมสายโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 แต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางงานโทรศัพท์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีการปรับปรุงชุมสายโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ทุกเบอร์ของมหาวิทยาลัยได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จีน-ไทย ระหว่างมหาวิทยาลัย Tourism and Culture of Yunnan University แห่งเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

IMG_9800เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 สถาบันภาษาได้รับเกียรติ จาก Assoc.Prof. Liu Chun รองอธิการบดีจาก Tourism and Culture of Yunnan University มาเยือนเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จีน-ไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติ มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย รูปกิจกรรม

ประกาศสถาบันภาษา รายชื่อตัวแทนนักศึกษาผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการTemasek Foundation International-Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program (TF SCALE) 2017

รายชื่อตัวแทนนักศึกษาผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและรายชื่อสำรอง โครงการ Temasek Foundation International-Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program (TF SCALE) 2017

กิจกรรมบัวลอยไข่หวานกับเพื่อนบัดดี้

IMG_5632เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 สถาบันภาษาจัดกิจกรรม บัวลอยไข่หวานกับเพื่อนบัดดี้ มีนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากคณะต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมทำบัวลอยไข่หวานกับเพื่อนนักศึกษาชาวจีน และรับประทานร่วมกันอย่างสนุกสนาน รูปเพิ่มเติม