สถาบันภาษา ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Guangxi University of Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระยะเวลา : 8 กรกฎาคม 2560- พฤษภาคม 2560
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 23 คน

Read More

พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาไทยด้านการแปลและการล่าม สำหรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมีรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดพิธี และรองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันภาษา มช ได้ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการอบรมครั้งนี้

Read More

สถาบันภาษา จัดกิจกรรม บัดดี้เพื่อนซี้ชาวต่างชาติ ร่วมทำขนมบัวลอยไข่หวาน

เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2560สถาบันภาษาจัดกิจกรรมทำขนมบัวลอยไข่หวาน โดยมีน้องๆนักศึกษาจาก มช. เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Read More

ประกาศหยุดให้บริการใน วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป

ประกาศหยุดให้บริการใน วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป เนื่องจากมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ