Language Institute Chiang Mai University – Reach out and Communicate

  • ลานกิจกรรม


  • รดน้ำดำหัว 2561


  • รดน้ำดำหัว 2561


  • ศาลาธรรม


  • Language Institute Chiang Mai University

    Reach out and Communicate

  • กิจกรรมบัดดี้เพื่อนซี้ชาวต่างชาติ

    กิจกรรมบัดดี้เพื่อนซี้ชาวต่างชาติเพื่อนักศึกษาไทยได้เรียนร้กับนักศกษาชาวต่างชาติ


พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ บริเวณล...

Sat , 28 Apr 2018 10:13:01 166

พิธีรดนำดำหัวอาจารย์และบุคลากรอาวุโสในช่วงเช้า


พิธีรดนำดำหัวอาจารย์และบุคลากรอาวุโสในช่วงเช้า วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 61

Fri , 27 Apr 2018 16:19:58 93

สถาบันภาษาได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปณาคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ ๑ ปี


วันนพุธ ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปณาคณะสาธารณะสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ ๑ ปี...

Thu , 26 Apr 2018 09:28:47 83

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกับประชาคมอาเซียน


โครงการ"พัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกับประชาคมอาเซียน" ระยะเวลาจัดอบรมดังนี...

Fri , 20 Apr 2018 14:49:45 99

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 5


 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก  สามารถสมัครได้ที...

Tue , 17 Apr 2018 17:27:44 237

รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Program (TF SCALE 2018)


เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Program (TF SCALE 2018)

Tue , 03 Apr 2018 15:23:29 1325

ภาพกิจกรรมพิธีปิด โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 4


ภาพกิจกรรมพิธีปิด โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 4

Sun , 01 Apr 2018 21:30:44 153

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัตงาน


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับคณะศิลปศาสตร์ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัตงาน โดยมี ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และคณะ โดยมีผู้อำนวยการสถาบันภาษา 

Fri , 30 Mar 2018 12:08:39 117

ภาพกิจกรรมพิธีเปิด โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 4


โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 4 >>>

Mon , 26 Mar 2018 09:10:29 143

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 3


โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำหรับครูประถมศึกษา  โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Sun , 18 Mar 2018 21:08:59 201

ดูทั้งหมด


โครงการบัดดี้เพื่อนซี้ชาวต่างชาติ ในกิจกรรมทำเกี๊ยวซ่า อ่านต่อภาพกิจกรรมดูหนังดี ดูหนังฟรี กับเพื่อนชาวต่างขาติ 22 เมษายน 2561 อ่านต่อภาพกิจกรรม Korean day กิจกรรมฟรี!!! สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านต่อภาพกิจกรรมดูหนังดี ดูหนังฟรี กับเพื่อนชาวต่างขาติ 1 เมษายน 2561 อ่านต่อKorean day กิจกรรมฟรี!!! สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านต่อพิธีปิด โครงการ "English and Chinese Summer Camp 2018" ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านต่อ


      ดูทั้งหมด

ตารางหลักสูตรระยะสั้นประจำเดือนพฤษภาคม 2561

24 Apr 2018 14:09:36 663
อบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 40 คะแนน

16 Mar 2018 15:16:27 296
New!!! เรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาไทย Online พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ บน Application Android Full version (ฟรี)

15 Feb 2018 10:29:39 313
เรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาไทย Online พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ บน Application Android (ฟรี)

04 Jan 2018 17:04:34 1206
แจกฟรี eBooks หนังสือคู่มือภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เเละ หนังสือ Thai Food in 3 Languages

22 Nov 2017 16:30:43 629
ตารางหลักสูตรระยะสั้นประจำเดือนเมษายน 2561

21 Mar 2018 11:39:51 724
สถาบันภาษารับสมัครจิตอาสา

12 Mar 2018 08:37:37 205
ตารางหลักสูตรระยะสั้นประจำเดือนมีนาคม 2561

19 Feb 2018 09:11:49 753
ตารางหลักสูตรระยะสั้นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

19 Jan 2018 09:57:41 779
รับสมัครจิตอาสานักศึกษา เพื่อเป็นมัคคุเทศก์นำชมหอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 Jan 2018 12:50:26 318
ตารางหลักสูตรระยะสั้นประจำเดือนมกราคม 2561

03 Jan 2018 12:02:04 571
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองจัดตั้งเป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP ประจำภาคเหนือ

28 Nov 2017 08:38:52 759

ดูทั้งหมด

TF-SCALE 2018 - รายชื่อตัวแทนนักศึกษาผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและรายชื่อสำรอง

18 May 2018 15:14:27 196
ประกาศผลสอบ TOEFL ITP รอบสอบวันที่ 29 เมษายน 2561

02 May 2018 12:18:45 75
กําหนดการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

23 Mar 2018 11:04:21 130
ประกาศ ข้อปฏิบัติการเข้าสอบ CMU ETEGS

11 Oct 2017 11:43:25 888
“รายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ TF-SCALE 2018”

15 May 2018 08:52:32 126
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (EPTUS) เพื่อพิจารณาคุณสมบัติรอเข้ารับการสัมภาษณ์โครงการ TF-SCALE 2018

07 May 2018 10:07:34 347
TOEFL ITP รอบสอบประจำเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561

18 Jan 2018 09:38:25 502
สถาบันภาษาปิดทำการ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.และปิดทำงานการวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

24 Nov 2017 11:54:34 333
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน JALESEA รุ่นที่ 4

02 Nov 2017 22:59:42 466
ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบสัมภาษณ์ โครงการ JALESEA รุ่นที่ 4

01 Nov 2017 11:09:38 382
ประกาศผลผู้มีสิทธ์เข้าสัมภาษณ์ทุน JALESEA รุ่นที่ 4

30 Oct 2017 11:06:59 375
แจ้งปิดระบบโทรศัพท์ชั่วคราว

18 Sep 2017 08:37:35 438

ดูทั้งหมด