ประกาศเลื่อนวันสอบและวันอบรมโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์นะคะ

เลื่อนมัคคุเทศก์2small

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ ภาษาจีน และ อังกฤษ- เฉพาะพื้นที่( บัตรสีชมพู)

เปิดรับสมัครวันนี้ – 8 กันยายน 2557

ค่าสมัคร 300 บาท และค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 16,000 บาท (สามารถผ่อนชำระได้ 2 งวด)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าเอกสารเอกสารประกอบการอบรม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการศึกษานอกสถานที่แล้ว  

 

มัคคุเทศก์2-page-001

ผ่อนชำระ

ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

- ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 60 ชั่วโมง

กลุ่ม ART รอบวัน อ./พฤ./ศ. และวัน ส.-อ.

<<ดูรายละเอียด>>

- ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 60 ชั่วโมง

กลุ่ม SCI รอบวัน อ./พฤ./ศ. และวัน ส.-อ.

<<ดูรายละเอียด>>

- ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 40 ชั่วโมง

กลุ่ม IE รอบวัน จ./พ.ศ. และวัน ส.-อ.

<<ดูรายละเอียด>>

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา

เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภาคธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และโรงแรม

ด้านการจัดทำโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตที่ภาคเหนือ

ระหว่าง 16 – 17 กรกฎาคม 2557

ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ! รับสมัครเฉพาะมัคคุเทศก์ที่ผ่านการอบรมหรืออยู่ในระหว่างอบรมภาษา กับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด่วน ! รับสมัครจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

** แจ้งให้ทราบค่ะ **

เนื่องจากจำนวนผู้สมัครเข้าอบรมภาษาจีนและภาษาพม่าสำหรับมัคคุเทศก์เต็มแล้ว

ทางสถาบันภาษาจึงขอประกาศปิดรับสมัครนะคะ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ