ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตฯ รุ่นที่2

ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตฯ 60 ชั่วโมง รุ่น 2

กลุ่ม ART รอบวัน อ./พฤ./ศ.

<<ดูรายละเอียด>>

ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตฯ  60 ชั่วโมง รุ่น 2

กลุ่ม SCI รอบวัน อ./พฤ./ศ.

<<ดูรายละเอียด>>

 

ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตฯ  60 ชั่วโมง รุ่น 2

กลุ่ม SCI รอบวัน ส.-อ.

<<ดูรายละเอียด>>

ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตฯ 40 ชั่วโมง รุ่น 2

กลุ่ม IE รอบวัน จ./พ./ศ.

<<ดูรายละเอียด>>

 

ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตฯ 40 ชั่วโมง รุ่น 2

กลุ่ม IE รอบวัน ส.-อ.

<<ดูรายละเอียด>>

ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

- ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 60 ชั่วโมง

กลุ่ม ART รอบวัน อ./พฤ./ศ. และวัน ส.-อ.

<<ดูรายละเอียด>>

- ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 60 ชั่วโมง

กลุ่ม SCI รอบวัน อ./พฤ./ศ. และวัน ส.-อ.

<<ดูรายละเอียด>>

- ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 40 ชั่วโมง

กลุ่ม IE รอบวัน จ./พ.ศ. และวัน ส.-อ.

<<ดูรายละเอียด>>

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา

เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภาคธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และโรงแรม

ด้านการจัดทำโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตที่ภาคเหนือ

ระหว่าง 16 – 17 กรกฎาคม 2557

ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ! รับสมัครเฉพาะมัคคุเทศก์ที่ผ่านการอบรมหรืออยู่ในระหว่างอบรมภาษา กับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด่วน ! รับสมัครจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

** แจ้งให้ทราบค่ะ **

เนื่องจากจำนวนผู้สมัครเข้าอบรมภาษาจีนและภาษาพม่าสำหรับมัคคุเทศก์เต็มแล้ว

ทางสถาบันภาษาจึงขอประกาศปิดรับสมัครนะคะ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ