• ลานกิจกรรม


  • พิธีไหว้ครู


  • พิธีไหว้ครูพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจาก Xiamen University of Technology และ Chongqing Nanfang Translators College of SISU


วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจาก Xiamen University of Technology และ Chongqing Nanfang Translators College of SISU เอกภาษาอังกฤษ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู...

Thu , 29 Nov 2018 09:42:41 72

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Qujing Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน 热烈欢迎曲靖师范学院领导团队到访清迈大学语言学院


เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะผู้บริหารจาก Qujing Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Mao Hui รองอธิการบดี ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และประชุมเจร...

Thu , 29 Nov 2018 09:36:52 78

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นางมนสิชา แสวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นางสาวดวงทิพย์ อวดร่าง นักตรวจสอบภายใน...

Tue , 27 Nov 2018 11:40:24 64

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจาก Chuxiong Normal University


วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธี ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจาก Chuxiong Normal University เอกภาษาอังกฤษ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษ...

Fri , 23 Nov 2018 16:21:48 71

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Hainan Tropical Ocean University สาธารณรัฐประชาชนจีน


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์  วิทยศักดิ์พันธุ์ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก  Hainan Tropical Ocean University สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Ms. Zheng Liqiao, ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา      ซึ่งเ...

Mon , 12 Nov 2018 12:02:51 52

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kunming Metallurgy College สาธารณรัฐประชาชนจีน


เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์  วิทยศักดิ์พันธุ์ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kunming Metallurgy College สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Lu Yufei, Vice president, Professor ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถาบันภาษา เพื่อปร...

Mon , 12 Nov 2018 12:01:04 77

สถาบันภาษา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3


สถาบันภาษา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 ให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูที่ได้สอนวิชาความรู้แก่นักศึกษา และได้มีการแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ โดยมีคณาจา...

Fri , 09 Nov 2018 09:27:45 66

พิธีปิด โครงการพัฒนาครูวิทยาศาตร์ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน โดยครูเจ้าของภาษา จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัด "โครงการพัฒนาครูวิทยาศาตร์ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน" จำนวน 30 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 20 – 21 และ 27 – 28 ตุลาคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนคลังคำศัพท์ ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตป...

Thu , 01 Nov 2018 08:49:45 144

โครงการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน


โครงการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนโดย ครูเจ้าของภาษา จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Wed , 24 Oct 2018 14:48:49 810

พิธีเปิดโครงการพัฒนาครูวิทยาศาตร์ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาครูวิทยาศาตร์ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนคลังคำศัพท...

Mon , 22 Oct 2018 12:03:07 150

ดูทั้งหมด


นักศึกษาจาก Kyoto Sangyo University อ่านต่อโครงการ Yunnan Economics และ อ่านต่อโครงการบัดดี้เพื่อนซี้ชาวต่างชาติ ในกิจกรรมทำเกี๊ยวซ่า อ่านต่อภาพกิจกรรม Korean day กิจกรรมฟรี!!! สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านต่อพิธีปิด โครงการ "English and Chinese Summer Camp 2018" ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านต่อภาพกิจกรรมดูหนังดี ดูหนังฟรี กับเพื่อนชาวต่างขาติ อ่านต่อ


      ดูทั้งหมด

โครงการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2

30 Nov 2018 10:31:12 194
ขยายเวลารับสมัครสอบ TOEL ITP รอบวันที่ 23 กันยายน 2561

14 Sep 2018 17:39:29 301
แจกฟรี eBooks หนังสือคู่มือภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เเละ หนังสือ Thai Food in 3 Languages

22 Nov 2017 16:30:43 1376
แบบสอบถาม ภาพลักษณ์สถาบันภาษา มช.

15 Aug 2018 11:04:11 190
ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการฟังบรรยายความรู้ภาษาอังกฤษ ขอแจ้งประกาศยกเลิกการบรรยาย

09 Aug 2018 11:55:40 289
หลักสูตรระยะสั้น ตารางประจำเดือน-Aug-18

02 Aug 2018 09:28:29 776
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับประถมศึกษา” โดย ครูเจ้าของภาษา จาก สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 Jul 2018 16:14:19 414
ตารางหลักสูตรระยะสั้นประจำเดือนพฤษภาคม 2561

24 Apr 2018 14:09:36 1879
ตารางหลักสูตรระยะสั้นประจำเดือนเมษายน 2561

21 Mar 2018 11:39:51 1150
สถาบันภาษารับสมัครจิตอาสา

12 Mar 2018 08:37:37 633
ตารางหลักสูตรระยะสั้นประจำเดือนมีนาคม 2561

19 Feb 2018 09:11:49 1271
New!!! เรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาไทย Online พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ บน Application Android Full version (ฟรี)

15 Feb 2018 10:29:39 659

ดูทั้งหมด

ประกาศ ข้อปฏิบัติการเข้าสอบ CMU ETEGS

11 Oct 2017 11:43:25 1422
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEFL ITP รอบเดือนพฤศจิกายน วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ห้องสอบ 320 และ 314/1 ชั้น 3 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 Nov 2018 11:02:07 136
ประกาศผลสอบ TOEFL ITP รอบสอบวันที่ 28 ตุลาคม 2561 โดยประกาศผลคะแนนตามลำดับที่นั่งสอบ

02 Nov 2018 13:15:27 115
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEFL ITP รอบเดือนกันยายน วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ห้องสอบ 320 ชั้น 3 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 Oct 2018 10:23:32 122
ประกาศผลสอบ TOEFL ITP รอบสอบวันที่ 23 กันยายน 2561

27 Sep 2018 16:16:32 153
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEFL ITP รอบเดือนกันยายน วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ห้องสอบ 320 ชั้น 3 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 Sep 2018 12:08:18 139
ประกาศผลสอบ TOEFL ITP รอบสอบวันที่ 26 สิงหาคม 2561 โดยประกาศผลคะแนนตามลำดับที่นั่งสอบ ผู้สอบสามารถรับผลสอบอย่างเป็นทางการได้ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปค่ะ

01 Sep 2018 07:07:40 348
ประกาศเลื่อนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EPTUS

27 Aug 2018 20:31:24 261
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEFL ITP รอบเดือนสิงหาคม วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ห้องสอบ 320 ชั้น 3 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 Aug 2018 09:48:56 231
รับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ Host Family สำหรับนักศึกษา Kobe Womens University จำนวน 12 ครอบครัว

06 Aug 2018 16:46:51 444
ประกาศผลสอบ TOEFL ITP รอบสอบวันที่ 22 กรกฎาคม 2561

26 Jul 2018 21:11:58 457
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEFL ITP รอบเดือนกรกฎาคม วันที่สอบ วันอาทิตย์ 22 กรกฎาคม 2561

17 Jul 2018 09:25:51 277

ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

26 Nov 2018 09:28:40 38
เรื่อง ประกาศราคากลางซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

22 Nov 2018 15:40:50 36
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

13 Sep 2018 15:59:15 98
ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 Sep 2018 18:17:42 207
ขอประกาศลงเว็ปสถาบัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 10 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 Aug 2018 09:33:50 189
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันภาษา ประจำปีงบประมาณ 2562

21 Aug 2018 14:18:48 176
สถาบันภาษา ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

15 Aug 2018 17:12:20 206
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

15 Aug 2018 16:37:12 220
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันภาษา

08 Aug 2018 10:41:18 267
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 100 รายการ ประจำปี 2560

30 May 2018 17:11:50 229

ดูทั้งหมด