ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุน NOBORU WADA

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุน NOBORU WADA
นักศึกษาสามารถมาเข้าสัมภาษณ์ได้ในวันและเวลาดังต่อไปนี่

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 
เวลา 9.00 น. – 11.00 น. และ 14.00 น. – 16.00 น.

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2557
เวลา 16.00 น.-18.00 น.

โดยทางสถาบันภาษาฯจะติดต่อไปยังนักศึกษาโดยตรงอีกครั้ง

10355612_10152869971053631_3315161557733522680_o

ประกาศ!!! เพิ่มรอบการสอบ CMU – eTEGS สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ!!! เพิ่มรอบการสอบ CMU – eTEGS สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในทุกวันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 เป็นต้นไป  >> เอกสารแนบจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตฯ รุ่นที่2

ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตฯ 60 ชั่วโมง รุ่น 2

กลุ่ม ART รอบวัน อ./พฤ./ศ.

<<ดูรายละเอียด>>

ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตฯ  60 ชั่วโมง รุ่น 2

กลุ่ม SCI รอบวัน อ./พฤ./ศ.

<<ดูรายละเอียด>>

 

ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตฯ  60 ชั่วโมง รุ่น 2

กลุ่ม SCI รอบวัน ส.-อ.

<<ดูรายละเอียด>>

ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตฯ 40 ชั่วโมง รุ่น 2

กลุ่ม IE รอบวัน จ./พ./ศ.

<<ดูรายละเอียด>>

 

ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตฯ 40 ชั่วโมง รุ่น 2

กลุ่ม IE รอบวัน ส.-อ.

<<ดูรายละเอียด>>

ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

- ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 60 ชั่วโมง

กลุ่ม ART รอบวัน อ./พฤ./ศ. และวัน ส.-อ.

<<ดูรายละเอียด>>

- ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 60 ชั่วโมง

กลุ่ม SCI รอบวัน อ./พฤ./ศ. และวัน ส.-อ.

<<ดูรายละเอียด>>

- ประกาศห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 40 ชั่วโมง

กลุ่ม IE รอบวัน จ./พ.ศ. และวัน ส.-อ.

<<ดูรายละเอียด>>