Aug 27

ผลการสอบภาคทฤษฎี โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี

Aug 27

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อคัดเลือกให้ทุนเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ CMU-NGEE ANN POLYTECHNIC STUDENT LEADERSHIP 2016

Ngee Ann Polytechnic Poster

 

ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง โครงการ CMU-NGEE ANN POLYTECHNIC STUDENT LEADERSHIP 2016

Download ใบสมัคร

Aug 20

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายในหัวข้อ “Studies in France and Scholarships”

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เกียรติผู้แทนจาก Campus France Thailand มาบรรยายในหัวข้อ “Studies in France and Scholarships” ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง 301 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการบรรยาย

ประชาสัมพันธ์ทุนฝรั่งเศส

Jul 13

ประกาศห้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับ บัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 7

รายละเอียด ART SCI IE

แผนที่

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่

Jul 01

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม มัคคุเทศก์บัตรสีชมพู

 

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม มัคคุเทศก์บัตรสีชมพู

Jun 09

ลดราคามัคคุเทศก์บัตรสีชมพูทันที สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช

11425476_10153397499863631_5477062611190675489_o

รายละเอียด

Older posts «