Jan 16

สถาบันภาษา มช. จัดกิจกรรม Summer Camp 2015 สำหรับเด็ก อายุ 5 ขวบขึ้นไป สนใจสมัครได้ที่ สถาบันภาษา มช ด่วนจำนวนจำกัด

poster¤èÒÂ

 

Download ใบสมัครที่นี่

Jan 14

Cambridge English Exam Cetre, Chiang Mai University

10900142_10153021597018631_4222164231943316372_o

Need CEFR level A1 for applying UK SPOUSE or CIVIL PARTNER VISA?

Contact us for more information.

Cambridge English Exam Cetre, Chiang Mai University
Tel: (+66) 53 943 751 – 3
Email: li@cmu.ac.th

Dec 17

เรียนภาษา จีน พม่า ฟรี จำนวนจำกัด

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการฝึกอบรมภาษาจีนระดับต้นให้แก่มัคคุเทศก์อาชีพ

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการฝึกอบรมภาษาจีนระดับกลางให้แก่มัคคุเทศก์อาชีพอาชีพ

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการฝึกอบรมภาษาพม่าระดับกลางให้แก่มัคคุเทศก์อาชีพ

 

Dec 03

โครงการอบรมและทัศนศึกษา ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 16,500 บาท  ด่วน รับจำนวนจำกัด !!

1)                  โครงการอบรมและทัศนศึกษา ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  สำหรับอาจารย์ที่สอนภาษาจีน หรือมีความรู้พื้นฐานภาษาจีน  วันที่ 15-28 ธันวาคม 2557 ระยะเวลา 2 สัปดาห์  

รับสมัครภายในวันที่  4  ธันวาคม 2557

2)            โครงการอบรมและทัศนศึกษา ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน รับสมัครนักเรียน ม.1-ม.6  มีความรู้พื้นฐานภาษาจีนวันที่ 25 ธันวาคม 2557- วันที่ 7 มกราคม 2558 ระยะเวลา 2 สัปดาห์ รับสมัครภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2557

ติดต่อได้ที่สถาบันภาษา คุณไวทยา (กอล์ฟ)  089-8507094 

Dec 02

ตารางเรียนหลักสูตรระยะสั้นประจำเดือน ธันวาคม 2557

ตารางหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศประจำเดือนธันวาคม 2557

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น

 

Dec 01

สถาบันภาษาประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

Older posts «