Nov 16

โครงการ SSU SE Asia Study Abroad – Fall 2015

สถาบันภาษา ต้อนรับคณะนักศึกษาและคณาจารย์จาก St. Stephen’s University  ประเทศ แคนนาดา เพื่อเข้าร่วมโครงการ SSU SE Asia Study Abroad – Fall 2015 ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2558 จำนวน 20 คน 12226575_10153701740477673_837287103_n

Nov 16

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ-CMU-NP

2015-11-16-ประกาศสถาบันภาษา-เรื่อง-รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ-CMU-NP

Nov 10

สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนยังประเทศสิงคโปร์

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ต้อนรับ คณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยหงี่อัน ประเทศสิงคโปร์
เพื่อทำการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนยังประเทศสิงคโปร์ ณ ห้อง 106 อาคารสถาบันภาษาฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

12235779_10153688643791505_949516699_o12235463_10153688643896505_1720854655_o12218098_10153688643876505_262874294_o

Nov 09

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งมอบครูชาวต่างชาติ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งมอบครูชาวต่างชาติเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัลำพูน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


12207729_10153747879478896_58272362_n12233552_10153747879678896_338816817_n12226475_10153747890798896_1994805321_n12233250_10153747891123896_5770508_n12226439_10153747890833896_1572098732_n12212427_10153747891083896_778326009_n

Oct 28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ CMU-NP

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ CMU-NP

Oct 28

เรียนภาษาจีน พร้อมทัศนศึกษาเฉิงตู ประเทศจีน เพียง 47,500 บาท

เฉิงตู เรียนภาษาจีน พร้อมทัศนศึกษาเฉิงตู ประเทศจีน เพียง 47,500 บาท เดินทาง 19-30 ธันวาคม 2558 นี้ ราคานี้่รวม 1. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 2. ค่าพี่พัก 3. ค่าเรียน 4. ค่าทัศนศึกษาตามรายการ 5. ค่าวีซ่า+ประกันการเดินทาง

ตารางกิจกรรม Chengdu

โปรแกรมค่ายภาษาจีน (สถาบันภาษา)

Older posts «