• กิจกรรมจุดเทียน

  กิจกรรมจุดเทียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 • Language Institute Chiang Mai University

  Reach out and Communicate

 • กิจกรรมแสดงดนตรี

  กิจกรรมเเสดงดนตรีโดยอาจารย์ชาวเกาหลีใต้ เนื่องในวัน Korean Day

 • กิจกรรมบัดดี้เพื่อนซี้ชาวต่างชาติ

  กิจกรรมบัดดี้เพื่อนซี้ชาวต่างชาติเพื่อนักศึกษาไทยได้เรียนร้กับนักศกษาชาวต่างชาติ


กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากใบตอง เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง


คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันทำกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากใบตอง เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย...

Sat , 04 Nov 2017 11:48:00 65

สถาบันภาษาเข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถวายผ้ากฐินและปัจจัยเนื่องในโอกาส งานทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ วัดฝายหิน  ...

Sat , 21 Oct 2017 18:14:48 90

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณพิธี ลานสังคีต มหาวิทยาลั...

Sun , 08 Oct 2017 20:26:25 89

กรมการท่องเที่ยวร่วมกับสถาบันภาษา จัดโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย สำหรับมัคคุเทศก์


กรมการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย สำหรับมัคคุเทศก์ (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, และภาษาสเปน) โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560...

Tue , 05 Sep 2017 15:33:45 90

สถาบันภาษาให้การต้อนรับ พญ. ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้อนรับพญ. ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหาร โดยรองผอ.สถาบันภาษา อ.สาคร เรือนไกล  

Mon , 28 Aug 2017 14:33:07 93

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2


วันพฤหัสบดี 24 สิงหาคม  2560 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ...

Mon , 28 Aug 2017 12:56:57 98

พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาไทยด้านการแปลและการล่าม สำหรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสาธารณรัฐประชาชนจีน


วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาไทยด้านการแปลและการล่าม สำหรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้เกียรติจากรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์...

Tue , 15 Aug 2017 14:29:52 90

พิธีหล่อเทียนและสมโภสเทียนพรรษา


สถาบันภาษา ได้เข้าร่วมงานบุญ พิธีหล่อเทียนและสมโภสเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

Thu , 29 Jun 2017 15:19:00 95

สัมนาการกำหนดพันธกิจของสถาบันภาษา


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนา การกำหนดพันธกิจของสถาบันภาษา โดยมีอาจารย์สาคร เรือนไกล รองผู้อำนวยการสถาบันภาษากล่าวเปิดพิธี และอาจารย์ธีระชัย เชมนะสิริเป็นวิทยากร ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ และฝ่ายบริหาร เข้าร่วมสัมมนา อย่างพร้อมเพียง ขอ...

Sat , 24 Jun 2017 11:24:00 82

อบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ครั้งที่ 3 โดยมี อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางสาววรรณสิริ โมรากุล และผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กล่าวเปิดพิธี ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังห...

Sat , 17 Jun 2017 09:32:28 81

ดูทั้งหมด

แจกฟรี eBooks หนังสือคู่มือภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เเละ หนังสือ Thai Food in 3 Languages

22 Nov 2017 16:30:43 25
ตารางหลักสูตรระยะสั้นประจำเดือนธันวาคม 2560

21 Nov 2017 13:09:18 46
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

21 Nov 2017 12:53:05 163
รับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ Host Family สำหรับนักศึกษา University of Puget Sounds (USA)

01 Nov 2017 11:35:45 212
สมัครสอบ TOEIC ราคา 1,200 บาท เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มช

16 Oct 2017 12:06:28 146
ตารางหลักสูตรระยะสั้นประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

20 Oct 2017 11:59:09 395
ทุน JALESEA รุ่นที่ 4

11 Oct 2017 12:06:57 159
ตารางหลักสูตรระยะสั้นประจำเดือนตุลาคม 2560

01 Oct 2017 12:23:29 298
โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสำหรับมัคคุเทศก์

23 Aug 2017 21:55:56 106
เปิดรับสมัครภาษาสเปนเบื้องต้น

23 Aug 2017 21:51:47 99
เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น Academic Oral Presentation(ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอเชิงวิชาการ) ประจำเดือนสิงหาคม 2560

23 Aug 2017 21:47:09 90
ประกาศ!! ตารางหลักสูตรระยะสั้นประจำเดือนกันยายน

23 Aug 2017 21:42:58 107

ดูทั้งหมด

ประกาศ ข้อปฏิบัติการเข้าสอบ CMU ETEGS

11 Oct 2017 11:43:25 203
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน JALESEA รุ่นที่ 4

02 Nov 2017 22:59:42 84
ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบสัมภาษณ์ โครงการ JALESEA รุ่นที่ 4

01 Nov 2017 11:09:38 40
ประกาศผลผู้มีสิทธ์เข้าสัมภาษณ์ทุน JALESEA รุ่นที่ 4

30 Oct 2017 11:06:59 47
แจ้งปิดระบบโทรศัพท์ชั่วคราว

18 Sep 2017 08:37:35 91
ยกเลิกการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

07 Sep 2017 17:13:13 126
ประกาศเรื่องการเพิ่มรอบสอบ CMU-ETEG

06 Sep 2017 09:11:58 139
กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตร 40 ชั่วโมง)

28 Aug 2017 14:30:46 103
กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

11 Aug 2017 11:24:00 104
ประกาศหยุดวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2560

10 Aug 2017 15:32:00 90
ประกาศการทดสอบภาษาอังกฤษ CMU-ETEGS

08 Aug 2017 00:00:00 118
ประกาศปิดให้บริการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

07 Aug 2017 00:00:00 88

ดูทั้งหมด