May 21

ประกาศขยายเวลารับสมัครและเลื่อนอบรม มัคคุเทศก์บัตรสีชมพู

ประกาศเลื่อนรับสมัคร มัคคุเทศก์

May 19

ประกาศห้องเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557

กลุ่ม ART สายศิลป์

กลุ่ม IE

กลุ่ม SCI สายวิทย์

May 11

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิด โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

บัตรสีชมพูโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่ รุ่นที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
1. ค่าใบสมัครสอบ 300 บาท
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. ค่าเรียน 19,500 (สามารถแบ่งชำระได้ งวดที่ 1 10,000 งวดที่ 2 9,500)
4.รับสมัครไม่เกิน 80 คน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ได้ที่สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัตรสีชมพู สถาบันภาษา มช รุ่น 2

Apr 01

ประกาศขอแจ้งงดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับ

ขอแจ้งงดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(CMU-eTEGS)

  ในวันที่ 16, 25 และ 28 เมษายน 2558

  เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์และสถาบันภาษาฯมีการสัมมนาประจำปี

Mar 10

ประกาศกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557

ART 09

ART 10

IE-16 – 17

IE-15 SCI

15 SCI 14

Mar 09

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ “มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล” ประเทศจีน

 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ “มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล” ประเทศจีน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943751-3
unan

Older posts «