Educational Tour Chengdu

Educational Tour Chengdu

Educational Tour Chengdu

Private (Made-To-Order)

privatecourse

อิสระที่จะเลือกเรียน  เลือกเรียนอย่างอิสระ  ตามใจคุณ… …อยากเรียนการอ่านโดยเน้นการพูด…อยากเรียนไวยากรณ์ควบคู่การเขียน… อยากเรียน TOEFL เน้นการฟัง…  อยากเรียน IELTS เน้นแต่การเขียน… อยากเรียนฟังพูดเกาหลีอย่างเดียว… อยากเรียนเน้นอ่านญี่ปุ่นให้ได้… อยากเรียนภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับ.. พ่อครัว.. แม่ครัว.. ภัตตาคาร.. โรงแรม.. TAXI.. สนามบิน.. ค้าขาย.. สนามกอล์ฟ.. เฉพาะอาชีพ ฯลฯ   ที่สำคัญ..ต้องรีบเรียน  และเวลาที่ว่างก็ไม่ตรงกับหลักสูตรทั่วไปของสถาบันภาษา  จะทำยังไงดีล่ะ?? ….คอร์ส Made-To-Order ช่วยคุณได้… ปรับเปลี่ยน เลือกเรียนตามแบบที่คุณต้องการ เพียงเข้ามาคุยกับเรา เราจะทำให้ตรงกับใจคุณที่สุด อัตราค่าเรียนต่อกลุ่ม (หลักสูตร 30 ชั่วโมง)

 • กลุ่มละ 1 – 2 คน = 22,000 บาท
 • กลุ่มละ 3 – 5 คน = 30,000 บาท
 • กลุ่มละ 6 – 15 คน = 35,000 บาท

ตัวอย่างหลักสูตร Made-to-Order ที่สถาบันภาษาจัดอบรม

 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ
  • TOEIC
  • TOEFL
  • IELTS
 2. ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนและการทำงาน
  • Communicative English at Work
  • Oral Presentation
  • Reading
  • Writing
  • Grammar
  • Conversation
  • Business English
 3. ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
  • จีน
  • เกาหลี
  • ญี่ปุ่น
  • ฝรั่งเศส
  • สเปน
  • อิตาลี
 4. ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพเฉพาะด้านอื่นๆ – เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อกลุ่มงานสาขาอาชีพเฉพาะด้าน โดยเฉพาะคำศัพท์เฉพาะ การสนทนาในแวดวงต่างๆ เช่น
  • การศาล
  • งานโรงงาน
  • การศึกษา
  • การโรงแรม
  • นวด
  • สปา
  • มัคคุเทศก์
  • ภาษาเพื่อสาขาอาชีพเฉพาะด้านอื่นๆ

สนใจหลักสูตร Made-to-Order  ติดต่อเราได้ที่ : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053 943 751~3   โทรสาร 053 943 754   อีเมล์ li@cmu.ac.th 

10431230_10203255015038951_2603520143888400633_o

May 24

ประกาศห้องเรียนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558

ART8

ART09 – ART10

IE 12 – 13

IE-11

SCI 16

SCI 17

May 19

สถาบันภาษา รับสมัคร CEFR: สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของครู

ประกาศ!! ปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง CEFR: สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของครู สู่การยกระดับคุณภาพนักเรียน รอบวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร และ รอบวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

May 18

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการ Temasek Foundation Specialists’ Community Action Leadership Exchange Program (TF-SCALE) 2016

160518122952วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการ Temasek Foundation Specialists’ Community Action Leadership Exchange Program (TF-SCALE) 2016  

May 16

ขยายเวลารับสมัคร โครงการฝึกอบรมบัตรมัคคุเทศก์ประเภทสีชมพู

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขยายเวลารับสมัคร โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ (บัตรมัคคุเทศก์ประเภทสีชมพู) ดังนี้

 

 1. ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2559
 2. สอบคัดเลือกวันที่ 15 มิถุนายน 2559
 3. ระยะเวลาในการอบรมระหว่าง วันที่ 20 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2559

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Apr 18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ภาษาอังกฤษและภาษาพม่าพื้นฐาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 18 เมษา-19 พ.ค  ห้องเรียน  314/2  เวลา 17.30-19.30

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนภาษาพม่า ระหว่างวันที่ 18 เมษา-19 พ.ค  ห้องเรียน 306 เวลา 17.30-19.30

Apr 07

เปิดอบรมภาษาสเปนเพื่อการท่องเที่ยวฟรี สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สเปน รอบพิเศษเปิดอบรมภาษา สเปนเพื่อการท่องเที่ยวฟรี สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น

Older posts «