วิชา ภาษาสเปน ระดับ 3

รายละเอียด
  • average rating
  • 300 คำ
  • เปิดรับ 15 คน
คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรภาษาสเปนระดับสูง เหมาะสำหรัับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาสเปนระดับกลางขึ้นไป จะเน้นเรื่องทักษะการสื่อสารและสนทนากับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี ถูกต้อง และคล่องแคล่ว เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาสเปนในสถานการณ์จริง
This course is for advanced learners. You will have learnt a diverse advanced vocabulary and you can easily comprehend written and spoken Spanish. You will be able to converse fluently in Spanish with confidence.

หมายเหตุ


Course In Class

นร. นศ.

2000 บาท

บุคคลทั่วไป

2500 บาท

Online Class

นร. นศ.

1500 บาท

บุคคลทั่วไป

2000 บาท

    หนังสือ

  160 บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันที่เรียน

จันทร์ / อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี / ศุกร์

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 10:00:00   ถึง 11:30:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 17:00:00   ถึง 18:30:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspiring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning