วิชา ภาษาเยอรมัน ระดับ 1

รายละเอียด
  • average rating
  • 300 คำ
  • เปิดรับ 15 คน
คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นภาษาเยอรมัน หรือมีความรู้ภาษาเยอรมันระดับเบื้องต้น หลักสูตรนี้ ปูพื้นฐานครบทุกทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสาร สนทนาเบื้องต้นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ""
The course is designed for the starters. The course will focus on the fundamental knowledge of German including 4 basic skills; listening, speaking, listening and writing skill. Starting from German characters, verb forms, basic vocabulary and how to build sentences. The course will also provide some useful knowledge of Germany. Learners have an opportunity to learn culture. After completing the course, learners will be able to communicate German in basic level.The course will be taught by native speaking teacher.

หมายเหตุ


Course In Class

นร. นศ.

2000 บาท

บุคคลทั่วไป

2500 บาท

Online Class

นร. นศ.

1500 บาท

บุคคลทั่วไป

2000 บาท

    หนังสือ

  140 บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันที่เรียน

จันทร์ / อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี / ศุกร์

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 10:00:00   ถึง 11:30:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 17:00:00   ถึง 18:30:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspiring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning