วิชา ภาษาดัชต์ ระดับ 2

รายละเอียด
  • average rating
  • 300 คำ
  • เปิดรับ 15 คน
คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรภาษาดัตช์ระดับกลาง เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาดัชต์เบื้องต้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งรูปประโยค โครงสร้างไวยากรณ์ คำศัพท์ และการสื่อสารอย่างถูกต้องที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งสอดแทรกเกร็ดน่ารู้ทางวัฒนธรรม สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา เข้าใจง่าย และสนุกสนาน
This course is for Intermediate learners. The focus of the intermediate course is on improving vocabulary, accent and intonation and spelling and sentence structure. The learners will learn to speak and write better Dutch also its culture.

หมายเหตุ


Course In Class

นร. นศ.

2000 บาท

บุคคลทั่วไป

2500 บาท

Online Class

นร. นศ.

1500 บาท

บุคคลทั่วไป

2000 บาท

    หนังสือ

  0 บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันเปิดคอร์ส / วันสิ้นสุด

เริ่มวันที่ 16/08/2564   ถึงวันที่ 10/09/2564

วันที่เรียน

จันทร์ / อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี / ศุกร์

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 10:00:00   ถึง 11:30:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 17:00:00   ถึง 18:30:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspiring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning