วิชา ภาษาดัชต์ ระดับ 1

รายละเอียด
  • average rating
  • 300 คำ
  • เปิดรับ 15 คน
คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรภาษาดัชต์เบื้องต้น ทั้งรูปประโยค คำศัพท์ และบทสนทนาขั้นพื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งสอดแทรกเกร็ดน่ารู้ทางวัฒนธรรม สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา เข้าใจง่าย และสนุกสนาน
This course for anyone who wants to learn to speak Dutch from scratch, in a simple, painless manner. If you are an absolute beginner and you have very little knowledge of Dutch, this course is good for you. Or if you are going on a holiday, study or move to the Netherlands or Belgium and you need to get practical use of basic Dutch as quickly as possible. After this course, you will be able to hold simple conversations using common Dutch phrases from daily life.

หมายเหตุ


Course In Class

นร. นศ.

2000 บาท

บุคคลทั่วไป

2500 บาท

Online Class

นร. นศ.

1500 บาท

บุคคลทั่วไป

2000 บาท

    หนังสือ

  0 บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันที่เรียน

จันทร์ / อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี / ศุกร์

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 10:00:00   ถึง 11:30:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 17:00:00   ถึง 18:30:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspiring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning