วิชา ภาษาเกาหลี ระดับ 1

รายละเอียด
  • average rating
  • 300 คำ
  • เปิดรับ 15 คน
คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีหรือผู้ที่มีความรู้ ภาษาเกาหลีระดับเบื้องต้น ปูพื้นฐานครบทุกทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ อีกทั้งยังมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเกาหลี เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสาร สนทนาเบื้องต้นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา
The course is designed for the starters. The course will focus on the fundamental knowledge of Korean including 4 basic skills; listening, speaking, listening and writing skill. Starting from the Korean characters, basic vocabulary and sentences. The course will also provide some useful knowledge of Korea. Learners have an opportunity to learn Korean life and culture. After completing the course, learners will be able to communicate Korean in basic level. The course will be taught by native speaking teacher.

หมายเหตุ


Course In Class

นร. นศ.

2000 บาท

บุคคลทั่วไป

2500 บาท

Online Class

นร. นศ.

1500 บาท

บุคคลทั่วไป

2000 บาท

    หนังสือ

  110 บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันเปิดคอร์ส / วันสิ้นสุด

เริ่มวันที่ 29/07/2564   ถึงวันที่ 26/08/2564

วันที่เรียน

จันทร์ / อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี / ศุกร์

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 10:00:00   ถึง 11:30:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 17:00:00   ถึง 18:30:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspiring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning