วิชา ภาษาจีน ระดับ 3

รายละเอียด
  • average rating
  • 300 คำ
  • เปิดรับ 15 คน
คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรภาษาจีนระดับสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนระดับกลางแล้ว เพิ่มพูนความสามารถในการนำภาษาจีนไปใช้ได้จริงโดยเรียนจากตำราภาษาจีนชั้นสูง และสื่อต่างๆ ผู้เรียนจะสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างยากขึ้น มีความแม่นยำในไวยากรณ์และความซับซ้อนของประโยค ผู้เรียนสามารถฟังและอ่านสื่อภาษาจีนอย่างยากได้ เสริมสร้างความรู้รอบตัวเกี่ยวกับจีนอีกด้วย สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา
The course aims to develop Learners' skills to a high level. The course will focus on all learners' skills profoundly. Learners will have an opportunity to develop their ability in Chinese language. More complex in reading, writing and communicative skill. Also Learning about some useful knowledge and culture. After accomplishing the course, learners are able to write long essays. Additionally, The course can also help learners to accomplish Chinese language proficiency tests in higher level. The course will be taught by native speaking teacher.

หมายเหตุ


Course In Class

นร. นศ.

2000 บาท

บุคคลทั่วไป

2500 บาท

Online Class

นร. นศ.

1500 บาท

บุคคลทั่วไป

2000 บาท

    หนังสือ

  120 บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันเปิดคอร์ส / วันสิ้นสุด

เริ่มวันที่ 16/08/2564   ถึงวันที่ 10/09/2564

วันที่เรียน

จันทร์ / อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี / ศุกร์

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 10:00:00   ถึง 11:30:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 17:00:00   ถึง 18:30:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspiring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning