วิชา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศสำหรับครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียด
  • average rating
  • 300 คำ
  • เปิดรับ 15 คน
คำอธิบายรายวิชา

This course is the first step of lifelong learning journey, which becoming an English foreign language teacher is, and one that will continue in your future. Throughout time, teaching language has changed, because of both changing knowledge and understanding how learning and teaching works, and because of the changing demands from the language learners. Increasingly, proficiency in English is seen as the key to accessing the educational, technical and knowledge resources that contemporary societies depend on. In this course learners will learn that the world of teaching English as a foreign language will be an interesting exploration and LICMU wish to contribute to your development towards becoming a (novice) teacher. Taking and graduating this course is only the beginning. This course aims to equip you with all the necessary skills and knowledge, and expect you to continue exploring and developing as a teacher after you graduate.

หมายเหตุ


Course In Class

นร. นศ.

2000 บาท

บุคคลทั่วไป

2500 บาท

Online Class

นร. นศ.

1500 บาท

บุคคลทั่วไป

2000 บาท

    หนังสือ

  160 บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันเปิดคอร์ส / วันสิ้นสุด

เริ่มวันที่ 09/06/2563   ถึงวันที่ 09/06/2563

วันที่เรียน

/ อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 09:00:00   ถึง 10:30:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 00:00:00   ถึง 00:00:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspiring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning