a revolution in online learning

coursesวิชา การออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

รายละเอียด
  • average rating
  • 300 คำ
  • เปิดรับ 15 คน
  • ผู้สมัคร 0 คน
คำอธิบายรายวิชา

การเรียนรู้หลักการออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติทั้งในระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูงได้อย่างถูกต้อง น่าสนใจ มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนได้จริง ทั้งในด้านการเขียนคำอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ของบทเรียน การสร้างบทเรียน วิธีการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและการประเมินผล
later

หมายเหตุ


courses

คอร์สราคา

2500 บาท

    หนังสือ

  160 บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันเปิดคอร์ส / วันสิ้นสุด

เริ่มวันที่ 09/06/2563   ถึงวันที่ 09/06/2563

วันที่เรียน

จันทร์ / อังคาร

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 09:00:00   ถึง 10:30:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 00:00:00   ถึง 00:00:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspriring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning