วิชา การสร้างสื่อการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

รายละเอียด
  • average rating
  • 300 คำ
  • เปิดรับ 15 คน
คำอธิบายรายวิชา

การสร้างสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย
later

หมายเหตุ


Course In Class

นร. นศ.

2000 บาท

บุคคลทั่วไป

2500 บาท

Online Class

นร. นศ.

1500 บาท

บุคคลทั่วไป

2000 บาท

    หนังสือ

  160 บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันเปิดคอร์ส / วันสิ้นสุด

เริ่มวันที่ 09/06/2563   ถึงวันที่ 09/06/2563

วันที่เรียน

/ อังคาร / เสาร์

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 09:00:00   ถึง 10:30:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 00:00:00   ถึง 00:00:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspiring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning