วิชา การสอนคติชนวิทยาสร้างสรรค์

รายละเอียด
  • average rating
  • คำ
  • เปิดรับ คน
คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ความรู้ทั่วไปทางคติชนวิทยา หลักการพิจารณาคติชนเบื้องต้น ลักษณะทางคติชนของไทย เช่น นิทาน ความเชื่อ ประเพณีไทย ศิลปะการแสดง ลักษณะเด่นทางคติชนของไทยในภาคต่างๆ ทัศนศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม

หมายเหตุ


Course In Class

นร. นศ.

2000 บาท

บุคคลทั่วไป

2500 บาท

Online Class

นร. นศ.

1500 บาท

บุคคลทั่วไป

2000 บาท

    หนังสือ

  n/a บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันเปิดคอร์ส / วันสิ้นสุด

เริ่มวันที่ 04/06/2563   ถึงวันที่ 04/06/2563

วันที่เรียน

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 00:00:00   ถึง 00:00:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 00:00:00   ถึง 00:00:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspiring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning