a revolution in online learning

coursesวิชา การสอนเรื่องความฉลาดรู้ด้านการอ่าน(Reading Literacy)สำหรับระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียด
  • average rating
  • 100 คำ
  • เปิดรับ 15 คน
  • ผู้สมัคร 0 คน
คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรเพื่อฝึกปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพในการอ่านตามแนวการทดสอบของ PISA กล่าวคือ พัฒนาความสามารถที่จะดึงเอาสาระของสิ่งที่ได้อ่านออกมา (Retrieving information) ตีความ แปลความสิ่งที่ได้อ่าน คิดวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตหรือในโลกที่อยู่ (Interpretation) พร้อมทั้งประเมินข้อความที่ได้อ่าน และให้ความเห็น หรือโต้แย้งจากมุมมองของตน (Reflection and Evaluation)

หมายเหตุ


courses

คอร์สราคา

2500 บาท

    หนังสือ

  100 บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันเปิดคอร์ส / วันสิ้นสุด

เริ่มวันที่ 04/06/2563   ถึงวันที่ 04/06/2563

วันที่เรียน

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 00:00:00   ถึง 00:00:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 00:00:00   ถึง 00:00:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspriring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning