วิชา การสอนเรื่องความฉลาดรู้ด้านการอ่าน(Reading Literacy)สำหรับระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียด
  • average rating
  • 100 คำ
  • เปิดรับ 15 คน
คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรเพื่อฝึกปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพในการอ่านตามแนวการทดสอบของ PISA กล่าวคือ พัฒนาความสามารถที่จะดึงเอาสาระของสิ่งที่ได้อ่านออกมา (Retrieving information) ตีความ แปลความสิ่งที่ได้อ่าน คิดวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตหรือในโลกที่อยู่ (Interpretation) พร้อมทั้งประเมินข้อความที่ได้อ่าน และให้ความเห็น หรือโต้แย้งจากมุมมองของตน (Reflection and Evaluation)

หมายเหตุ


Course In Class

นร. นศ.

2000 บาท

บุคคลทั่วไป

2500 บาท

Online Class

นร. นศ.

1500 บาท

บุคคลทั่วไป

2000 บาท

    หนังสือ

  100 บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันเปิดคอร์ส / วันสิ้นสุด

เริ่มวันที่ 04/06/2563   ถึงวันที่ 04/06/2563

วันที่เรียน

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 00:00:00   ถึง 00:00:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 00:00:00   ถึง 00:00:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspiring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning