วิชา การปูพื้นฐานด้านหลักภาษาไทยสำหรับครูระดับประถมศึกษา (ที่ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาไทย)

รายละเอียด
  • average rating
  • 300 คำ
  • เปิดรับ 15 คน
คำอธิบายรายวิชา

การปูพื้นฐานความรู้ด้านหลักภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน ฝึกออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางภาษาตามแนวคิดในศตวรรษที่21 ฝึกทักษะการอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย ฝึกสร้างแบบท่องจำเพื่อนำไปปรับใช้ในการอธิบาย ฝึกออกแบบการประเมินผลผู้เรียน
later

หมายเหตุ


Course In Class

นร. นศ.

2000 บาท

บุคคลทั่วไป

2500 บาท

Online Class

นร. นศ.

1500 บาท

บุคคลทั่วไป

2000 บาท

    หนังสือ

  160 บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันเปิดคอร์ส / วันสิ้นสุด

เริ่มวันที่ 04/06/2563   ถึงวันที่ 04/06/2563

วันที่เรียน

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 00:00:00   ถึง 00:30:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 00:00:00   ถึง 00:00:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspiring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning