วิชา การสอนการอ่านระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-2

รายละเอียด
  • average rating
  • 100 คำ
  • เปิดรับ 15 คน
คำอธิบายรายวิชา

การเรียนรู้หลักการออกแบบหลักสูตรการสอนการอ่านสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ให้สามารถอ่านภาษาไทยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้เทคนิคและขั้นตอนในการสอนการอ่าน สื่อ กิจกรรมที่สร้างสรรค์และสนุกสนาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน

หมายเหตุ


Course In Class

นร. นศ.

2000 บาท

บุคคลทั่วไป

2500 บาท

Online Class

นร. นศ.

1500 บาท

บุคคลทั่วไป

2000 บาท

    หนังสือ

  100 บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันเปิดคอร์ส / วันสิ้นสุด

เริ่มวันที่ 04/06/2563   ถึงวันที่ 04/06/2563

วันที่เรียน

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 00:00:00   ถึง 00:00:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 00:00:00   ถึง 00:00:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspiring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning