วิชา การออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

รายละเอียด
  • 5 average rating
  • - คำ
  • เปิดรับ 15 คน
คำอธิบายรายวิชา

การเรียนรู้หลักการออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติทั้งในระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูงได้อย่างถูกต้อง น่าสนใจ มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนได้จริง ทั้งในด้านการเขียนคำอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ของบทเรียน การสร้างบทเรียน วิธีการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและการประเมินผล
later

หมายเหตุ


Course In Class

นร. นศ.

2000 บาท

บุคคลทั่วไป

2500 บาท

Online Class

นร. นศ.

1500 บาท

บุคคลทั่วไป

2000 บาท

    หนังสือ

  n/a บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันเปิดคอร์ส / วันสิ้นสุด

เริ่มวันที่ 02/06/2563   ถึงวันที่ 30/06/2563

วันที่เรียน

จันทร์ / อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี / ศุกร์

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 10:00:00   ถึง 11:00:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 17:00:00   ถึง 18:00:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspiring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning