สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ LICMU

CMU Podcast     

CMU ranks third nationally in Round University Ranking (RUR) 2021

Faculty of Business Administration recognised among top global business schools by AACSB

CMU unites to pull through the COVID-19 crisis

CMU ranks first nationally for 3 SDGs in THE Impact Rankings 2021

LICMU News

ข่าวประกาศ

PURCHASE NEWS

RECRUIT NEWS

คำแนะนำ / ความคิดเห็น / เรื่องที่ต้องการติดต่อ
ท่านสามารถให้ข้อมูลสำหรับแนวทางในการปรับปรุงการแก้ไข เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น / หรือกรอกข้อมูลเรื่องที่ต้องการติดต่อ

Contact Info

Visit us

Language Institute Chiang Mai University 239 Hauy Kaew Road,Suthep,Mueang, Chiang Mai 50200 Thailand

Mail us

li@cmu.ac.th

Call us

053-943751 - 3

Work Office

Monday - Friday 08:30 AM - 05:00PM