สถาบันภาษา ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จากNGEE ANN POLYTECHNIC ประเทศสิงคโปร์

สถาบันภาษาต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก NGEE ANN POLYTECHNIC ประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Temasek Foundation International Student Community’s Action Leadership Exchange Program 2017 จำนวน 30 คน เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมโดยมีน้องๆนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากคณะต่างๆเข้าร่วมทำกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 13 – 25 มิถุนายน 2560 นี้
IMG_4212
IMG_4213 IMG_4269 IMG_4292 IMG_4297 IMG_4319 IMG_4277 IMG_4312 IMG_4321