สถาบันภาษาต้อนรับนักศึกษาจาก CIS Aboard ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 10 คน

เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนวิชาที่สนใจ Gender Studies, Buddhism และ International Finance

Read More

ลูกช้างมช. กับประสบการณ์เป็นผู้ร่วมโครงการในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ณ Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์

Read More

รองผู้อำนวยการ สถาบันภาษาเยี่ยม Elmhurst College และ St. Olaf College ประเทศสหรัฐอเมริกา

เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันภาษา Elmhurst College และ St. Olaf College

Read More