สถาบันภาษา ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก NGEE ANN POLYTECHNIC ประเทศสิงคโปร์

ระยะเวลา : 13 - 25 มิถุนายน 2560
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 61 คน

Read More

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 คนเดินทางไปประเทศสิงคโปร์

ในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในโครงการ Temasek Foundation International Student Community’s Action Leadership Exchange Program 2017 เป็นระยะเวลา 3 อาทิตย์

Read More

สถาบันภาษา จัดกิจกรรม บัดดี้เพื่อนซี้ชาวต่างชาติ ร่วมทำขนมบัวลอยไข่หวาน

เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2560สถาบันภาษาจัดกิจกรรมทำขนมบัวลอยไข่หวาน โดยมีน้องๆนักศึกษาจาก มช. เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Read More

รายชื่อตัวแทนนักศึกษาผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ โครงการ Temasek Foundation International-Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program (TF SCALE) 2017

รายชื่อตัวแทนนักศึกษาผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและรายชื่อสำรอง โครงการ Temasek Foundation International-Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program (TF SCALE) 2017