สถาบันภาษาต้อนรับนักศึกษาจาก CIS Aboard ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 10 คน

เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนวิชาที่สนใจ Gender Studies, Buddhism และ International Finance

Read More

ลูกช้างมช. กับประสบการณ์เป็นผู้ร่วมโครงการในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ณ Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์

Read More

สถาบันภาษาเปิดอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 25 ก.ค. - 22 ส.ค. 2559 นี้ ค่าสมัครฟรี รับสมัครจำนวนจำกัด

Read More