สถาบันภาษาจัดโครงการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Qujing Normal University ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าจากสถาบันภาษาได้เดินทางไปส่งนักเรียนและผู้ปกครอง ณ เมือง ชูจิ้ง

Read More

ลูกช้างมช. กับประสบการณ์เป็นผู้ร่วมโครงการในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ณ Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์

Read More

รองผู้อำนวยการ สถาบันภาษาเยี่ยม Elmhurst College และ St. Olaf College ประเทศสหรัฐอเมริกา

เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันภาษา Elmhurst College และ St. Olaf College

Read More