รายชื่อตัวแทนนักศึกษาผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ โครงการ Temasek Foundation International-Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program (TF SCALE) 2017

รายชื่อตัวแทนนักศึกษาผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและรายชื่อสำรอง โครงการ Temasek Foundation International-Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program (TF SCALE) 2017