สถาบันภาษา ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Guangxi University of Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระยะเวลา : 8 กรกฎาคม 2560- พฤษภาคม 2560
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 23 คน

Read More

พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาไทยด้านการแปลและการล่าม สำหรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมีรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดพิธี และรองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันภาษา มช ได้ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการอบรมครั้งนี้

Read More

สถาบันภาษา จัดกิจกรรม บัดดี้เพื่อนซี้ชาวต่างชาติ ร่วมทำขนมบัวลอยไข่หวาน

เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2560สถาบันภาษาจัดกิจกรรมทำขนมบัวลอยไข่หวาน โดยมีน้องๆนักศึกษาจาก มช. เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Read More

รายชื่อตัวแทนนักศึกษาผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ โครงการ Temasek Foundation International-Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program (TF SCALE) 2017

รายชื่อตัวแทนนักศึกษาผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและรายชื่อสำรอง โครงการ Temasek Foundation International-Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program (TF SCALE) 2017